Toạ đàm khoa học giới thiệu về việc tạo và sử dụng văn bản động trong chương trình STATA

19/06/2019

Toạ đàm khoa học giới thiệu về việc tạo và sử dụng văn bản động trong chương trình STATA

Thông báo tọa đàm khoa học của Viện ngày 02/7/2016 (thứ 7)

28/06/2016

Tọa đàm trình bày một số vấn đề liên quan đến đô thị và bảo tồn đô thị, các hướng hợp tác nghiên cứu.

Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới, động lực và chính sách phát triển vùng: Lý thuyết, kinh nghiệm và hành động”.

27/06/2016

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Đổi mới, động lực và chính sách phát triển vùng: Lý thuyết, kinh nghiệm và hành động”.

Các tin đã đưa: