Thông báo Tọa đàm đề tài cơ sở thực hiện năm 2020 (ngày 27 và 28/8/2020)

22/08/2020

THÔNG BÁO TỌA ĐÀM KHOA HỌC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ 2020

 

Kính gửi: Các cán bộ của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Căn cứ Kế hoạch khoa học của Viện,

Được sự chỉ đạo của Viện trưởng, Phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế xin gửi tới các cán bộ của Viện lịch Tọa đàm cho các ĐTCS thực hiện năm 2020 như sau:

- Thời gian: 03 buổi, chi tiết lịch tọa đàm xin xem tại file đính kèm.

+ Buổi 1: 14h00 - 17h00 ngày 27/8/2020

+ Buổi 2: 08h30 - 11h30 ngày 28/8/2020

+ Buổi 3: 14h00 - 17h00 ngày 28/8/2020

- Địa điểm: Phòng họp tầng 6, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Nội dung chính: Trình bày các kết quả ban đầu và dự thảo báo cáo tổng hợp đề tài cơ sở năm 2020.

Kính đề nghị các cán bộ của Viện tham gia và đóng góp ý kiến cho các Chủ nhiệm đề tài cơ sở.

Đề nghị các CNĐT gửi bản trình bày của mình cho phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế trước 10h00 ngày 26 tháng 8 năm 2020. Phòng sẽ tổng hợp và gửi các bài trình bày đến các cán bộ của Viện góp ý. (Phòng sẽ không in các phần trình bày).

Trân trọng thông báo./.

 

(Phòng Quản lý Khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế - Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng)