Thông báo số 1/KHXH-BCĐCOVID-19, V/v: Phòng chống dịch Covid-19, Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2020

08/03/2020

Thông báo số 1 về việc phòng chống dịch Covid-19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và hướng dẫn cách ly y tế của Bộ Y tế (file đính kèm), trong đó: - Trụ sở số 1 Liễu Giai (nhà A và B) sẽ đóng cửa tuần từ ngày 9/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020. Cán bộ các đơn vị đóng tại số 1 Liễu Giai làm việc tại nhà, Văn phòng đảm bảo duy trì hoạt động của trụ sở Viện Hàn lâm. Các đơn vị tại các trụ sở khác làm việc bình thường. - Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Viện Hàn lâm. Trường hợp cần tư vấn về công tác phòng dịch, đề nghị liên hệ với Bác sỹ chuyên khoa, Trưởng phòng Phòng Y tế Văn phòng Viện Hàn lâm

     Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quyết liệt thực hiện ngay những nhiệm vụ sau:

       1. Yêu cầu các công chức, viên chức, người lao động thuộc nhóm F1 (nhóm tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh) chấp hành nghiêm các yêu cầu, chỉ định của chính quyền địa phương nơi cư trú và cơ quan y tế.

        2. Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động thuộc nhóm F2 (nhóm tiếp xúc gần với các cá nhân thuộc nhóm F1) chủ động thực hiện các biện pháp tự cách ly (nội dung Hướng dẫn của Bộ Y tế được gửi kèm văn bản này); thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân cũng như những người đã tiếp xúc gần, thông báo kịp thời cho lãnh đạo đơn vị và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Viện Hàn lâm.

       3. Liên tục cập nhật tình hình, số lượng các cá nhân của đơn vị thuộc nhóm F1, F2 và kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Viện Hàn lâm.

       4. Yêu cầu tất cả các công chức, viên chức, người lao động của đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp tự phòng, chống dịch bệnh; tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về phát ngôn và cung cấp thông tin; không lan truyền thông tin không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.

      5. Giữ ổn định đơn vị, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch tại trụ sở đơn vị, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

      6. Để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, phun thuốc khử khuẩn, trụ sở số 1 Liễu Giai (nhà A và B) sẽ đóng cửa tuần từ ngày 9/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020. Cán bộ các đơn vị đóng tại số 1 Liễu Giai làm việc tại nhà, Văn phòng đảm bảo duy trì hoạt động của trụ sở Viện Hàn lâm. Các đơn vị tại các trụ sở khác làm việc bình thường.

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị đặc biệt nghiêm túc triển khai thực hiện.

             Trân trọng thông báo.

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

(Phòng Tổ chức - Hành Chính trân trọng thông báo)