Thông báo số 4/KHXH-BCĐCOVID-19, V/v: Phòng chống dịch Covid-19, ngày 11/3/2020

11/03/2020

Thông báo số 4/KHXH-BCĐCOVID-19, V/v: Phòng chống dịch Covid-19, ngày 11/3/2020

1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gọi điện thăm hỏi, động viên

       Tối ngày 10/3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp gọi điện thoại tới Chủ tịch Viện Hàn lâm Bùi Nhật Quang. Chủ tịch Viện Hàn lâm đã báo cáo nhanh với Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch của Viện Hàn lâm. Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm.

2. Tình hình thực hiện cách ly

       - Các cán bộ thuộc nhóm F1 đã thực hiện nghiêm chỉnh việc cách ly theo chỉ dẫn và giám sát chặt chẽ của cơ quan y tế. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các đồng chí thuộc diện phải xét nghiệm đã có kết quả âm tính 100%. Ban Chỉ đạo của Viện Hàn lâm đã liên hệ với Ban Chỉ đạo quốc gia và Sở Y tế Hà Nội để sớm có giải pháp giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt tại một số địa điểm cách ly.

      - Các cán bộ thuộc nhóm F2 có 03 người đã được chính quyền phường chủ động đưa đi cách ly tập trung, 01 đồng chí đang đi công tác nước ngoài đã tự  nguyện thông báo với chính quyền sợ tại và được hướng dẫn cách ly. Các trường hợp còn lại đều chấp hành tốt việc cách ly tại gia đình, dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền và cơ quan y tế.

      - Đến 12h ngày 11/3/2020 sức khỏe của tất cả các cán bộ thuộc nhóm F1, F2 và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm đều bình thường. Tuyệt đại bộ phận cán bộ đều bình tĩnh, thực hiện tốt các biện pháp cách ly và phòng dịch.

3. Các công việc trong thời gian tới

      - Ban Chỉ đạo tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe, tình hình cách ly, tư vấn hướng dẫn, giải thích cho cán bộ Viện Hàn lâm. Đối với các cán bộ cách ly tại nhà, nếu gặp khó khăn tại nơi cư trú cần liên lạc kịp thời cho chính quyền, công an, y tế phường và Ban quản trị khu dân cư để nhận được sự hỗ trợ theo quy định, đồng thời báo về Ban Chỉ đạo để có giải pháp tháo gỡ. 

     - Thủ trưởng các đơn vị có trụ sở làm việc trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, chủ động động viên, hướng dẫn cán bộ trong đơn vị mình chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đưa tin trên mạng xã hội, không phát tán các thông tin không chính thức, thiếu kiểm chứng.  

     - Thủ trưởng tất cả các đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản ngày 09/3/2020 và 10/3/2020 của Viện Hàn lâm, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo công tác văn thư thông suốt, an ninh, an toàn, PCCC trụ sở.

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

(Phòng Tổ chức - Hành Chính trân trọng thông báo)

Các bài viết khác