Thông báo Hội thảo: Khu công nghiệp sinh thái: Từ khái niệm đến thực tiễn

09/01/2017

Kính gửi: Các cán bộ của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

 
Được sự chỉ đạo của Viện trưởng, Phòng QLKH & HTQT xin gửi tới các cán bộ Viện giấy mời tham dự Hội thảo do Việt Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.
 
Tên Hội thảo: Khu công nghiệp sinh thái: Từ khái niệm đến thực tiễn
 
Thời gian: 8h00-12h00 ngày 13/1/2017 (Thứ Sáu)
 
Địa điểm: Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội
 
Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị các cán bộ của Viện xác nhận tham gia theo thông tin trong giấy mời hoặc gửi email đến địa chỉ:nguyenhonganh2210@gmail.com hoặc qlkh.irsd@gmail.com
 
Mọi thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.
 
Trân trọng kính báo.
Tải về tại đây