Kế hoạch tổ chức giảng thí điểm nội dung Khu công nghiệp sinh thái

05/04/2018

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp (KCN) sinh thái hướng đến mô hình KCN bền vững tại Việt Nam”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Học viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Phát triển Bền vững Đô thị trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) xây dựng chương trình đào tạo về KCN sinh thái. Theo kế hoạch thực hiện Dự án năm 2018, các nội dung đào tạo này sẽ được Học viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức giảng thí điểm cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sỹ chuyên ngành Chính sách công, Kinh tế và Phát triển bền vững.

Trong tháng 4/2018, sẽ có 02 khóa học được tổ chức (tối đa 30 học viên mỗi khóa) với chương trình giảng thí điểm bao gồm hoạt động học tập tại lớp và khảo sát thực địa theo kế hoạch như sau:

Khóa 1:

Ngày 1: Thứ Ba, ngày 10/4/2018 – học tập trung tại Hà Nội

Ngày 2: Thứ Tư, ngày 11/4/2018 – khảo sát thực địa tại Ninh Bình

Khóa 2:

Ngày 1: Thứ Hai, ngày 23/4/2018 – học tập trung tại Hà Nội

Ngày 2: Thứ Ba, ngày 24/4/2018 – khảo sát thực địa tại Hải Phòng

Các anh/chị nào quan tâm có thể tham khảo thêm các nội dung về Khu công nghiệp sinh thái tại website khucongnghiepsinhthai.vn

Trân trọng thông báo.