Thông báo Chương trình Tọa đàm đề tài cấp cơ sở lần 1 năm 2019 của viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

05/07/2019

Chương trình Tọa đàm Khoa học

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM KHOA HỌC

Ngày 09 tháng 07 năm 2019 (Thứ Ba)

Thời gian: Sáng từ 8h30 đến 11h30; Chiều: từ 14h đến 17h

TT

Đề tài

Người trình bày

Thời gian

 

Buổi sáng: 8h30-11h30 (4 đề tài)

1

Nhận thức của người dân ven biển về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu: trường hợp xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

ThS. Trịnh Thị Tuyết Dung

8h30-9h15

2

Sự tham gia của người cao tuổi trong bảo vệ môi trường tại cộng đồng đô thị

ThS. Đỗ Thị Kim Anh

9h15-10h00

3

Liên kết nông dân và doanh nghiệp trong nuôi trồng và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng ở xã Hải Đông và xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

ThS. Vũ Thị Chanh

10h00-10h45

4

Sinh kế của người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai: nghiên cứu trường hợp xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

ThS. Nguyễn Thị Đào

10h45-11h00

 

Buổi chiều: 14h00-17h00 (4 đề tài)

5

Ảnh hưởng của sa mạc hóa đến sinh kế người dân: trường hợp xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

ThS. Nguyễn Dương Hoa

14h00-14h45

6

Hành vi tiết kiệm điện của dân cư đô thị Hà Nội: trường hợp phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy và phường Phú Lương, quận Hà Đông.

ThS. Lê Thị Thu Hiền

14h45-15h30

7

Chính sách mua sắm xanh của Chính phủ: kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam.

CN. Nguyễn Thị Ánh Vân

15h30-16h15

8

Xanh hóa sản xuất ở các khu công nghiệp: trường hợp khu công nghiệp Hòa Xá, tỉnh Nam Định

ThS. Nguyễn Thị Thục

16h15-17h00

9

Nghèo đa chiều của phụ nữ dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc: trường hợp xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

ThS. Lương Thùy Dương

Gửi bản trình bày, xin ý kiến chuyên gia sau TĐ

 

Kết thúc tọa đàm

 

Nguyễn Thị Đậm