Thông báo Hội thảo khoa học của Viện NC PTBV Vùng (ngày 28/11/2019 - Thứ 5)

27/11/2019

Thực hiện chương trình nghiên cứu năm 2019, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tổ chức hội thảo khoa học: SDG: Các bên liên quan và kế hoạch hành động.

Tên Hội thảo: SDG: các bên liên quan và kế hoạch hành động
Thời gian tổ chức: ngày 28/11/2019 (thứ 5)
Địa điểm: Phòng họp 3C, số 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

(Quản lý khoa học)