Thông báo về Tọa đàm khoa học của dự án Tryspaces: Biến đổi không gian giới trẻ

02/01/2020

Từ khóa: Thông báo; Tọa đàm khoa học; Biến đổi không gian; Giới trẻ

       Kính gửi: Các cán bộ của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

       Bộ phận QLKH và Hợp tác quốc tế xin gửi tới các cán bộ của Viện thông báo về Tọa đàm khoa học của dự án Tryspaces: Biến đổi không gian giới trẻ do Viện NC PTBV Vùng tổ chức
 
       Thời gian tổ chức: 14h00 ngày 08/1/2020 (Thứ 4)
       Địa điểm: Hội trường tầng 6, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
       Nội dung chính: Trình bày và xin ý kiến một số kết quả nghiên cứu của đề tài
 
       Đây là tọa đàm trong khuôn khổ dự án hợp tác nghiên cứu giữa Viện NC PTBV Vùng và Viện Nghiên cứu Khoa học quốc gia thuộc Đại học Quebec nên rất mong các cán bộ nghiên cứu của Viện tham gia và thảo luận tại Tọa đàm.
       
       Trân Trọng thông báo!

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

(Phòng Quản lý Khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế)