Thông báo về thẻ bảo hiểm y tế của các cán bộ

09/01/2020

Thông báo về thẻ bảo hiểm y tế

Kính gửi toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

 
      Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng trân trọng thông báo thẻ báo hiểm y tế năm 2020 không có gì thay đổi, vẫn sử dụng thẻ cũ của năm 2018. Trừ trường hợp thẻ BHYT bị mất. bị rách, không rõ chữ số, đề nghị thông báo ngay cho đ/c Đỗ Thị Hải Vân, Phòng Tổ chức - Hành chính để làm các thủ tục cấp lại thẻ mới.
        Trân Trọng thông báo

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

(Phòng Tổ chức - Hành Chính trân trọng thông báo)