Thông báo lịch nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2020

28/04/2020

Kính gửi: toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

      Thừa lệnh Viện trưởng, Phòng Tổ chức Hành chính xin thông báo lịch nghỉ Lễ chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2020 như sau: nghỉ 04 ngày, từ thứ Năm ngày 30/4/2020 đến hết chủ Nhật ngày 03/5/2020. 

     Do ngày nghỉ kéo dài, để đảm bảo an toàn cơ quan trong thời gian nghỉ Lễ nêu trên, yêu cầu các phòng:

     1. Tắt các thiết bị điện, nước, đảm bảo an toàn cháy nổ.

     2. Kiểm tra cửa sổ, cửa ra vào, thực hiện niêm phong các phòng làm việc. 

     Các Phòng cử người đến phòng Tổ chức - Hành chính lấy niêm phong trước 14h00' ngày thứ Tư (29/04/2020).

     Trân trọng.

     TL. Viện trưởng

     Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính