Thông báo Tọa đàm Khoa học trao đổi về phương pháp nghiên cứu định lượng.

22/03/2016

Kính gửi: Toàn thể cán bộ của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 
Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Viện, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế của Viện xin trân trọng kính mời toàn thể cán bộ của Viện tham dự Tọa đàm Khoa học của Viện
 
Chủ đề: Tọa đàm trao đổi về phương pháp nghiên cứu định lượng 
 
Người thực hiện: TS. Vũ Quốc Huy
                            ThS. Lê Thị Thu Hiền
                            ThS. Đỗ Thị Ngân
 
Thời gian: 9h00 ngày 04 tháng 4 năm 2016 (sáng thứ hai)
 
Địa điểm: Hội trường tầng 6, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 
 
Rất mong toàn thể cán bộ của Viện tham dự đầy đủ và đúng giờ.
 
Xin trân trọng thông báo./.
Phòng QLKH & HTQT