Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới, động lực và chính sách phát triển vùng: Lý thuyết, kinh nghiệm và hành động”.

27/06/2016

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Đổi mới, động lực và chính sách phát triển vùng: Lý thuyết, kinh nghiệm và hành động”.

Hội thảo có mục đích tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý và những người thực thi chính sách thảo luận những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững vùng trong giai đoạn Việt Nam hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực, qua đó góp phần cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách trong việc phát triển quốc gia và phát triển vùng.

Ban Tổ chức hội thảo xin trân trọng kính mời các nhà khoa học và những người làm thực tiễn viết bài và tham dự Hội thảo. Các bài viết gửi đến Ban tổ chức hội thảo sẽ được biên tập để đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo khoa học quốc gia.

Danh mục các chủ đề của Hội thảo bao gồm:

- Các vấn đề lý luận về phát triển bền vững vùng trong điều kiện hội nhập;

- Kinh nghiệm của Việt Nam và thế giới về việc xây dựng và thực thi các chính sách phát triển bền vững vùng;

- Các vấn đề của hành động và thực thi chính sách phát triển bền vững vùng ở Việt Nam.

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, phông Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.3, độ dài từ 05-07 trang (kèm theo bản tóm tắt nội dung tối đa ½ trang) và xin gửi về Ban tổ chức Hội thảo theo địa chỉ Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, tầng 6, số 1 Liễu Giai, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Email: qlkh.irsd@gmail.com. Để biết thêm thông tin về Hội thảo xin vui lòng liên hệ chị Nguyễn Hồng Anh, ĐT: 0936.106.306.

Kế hoạch tổ chức Hội thảo dự kiến như sau:

  • Thời gian nhận báo cáo tóm tắt bài tham luận: trước 15/7/2016.
  • Thời gian nhận báo cáo toàn văn bài tham luận: trước 30/8/2016.
  • Hội thảo dự kiến được tổ chức vào khoảng đầu tháng 10 tại Hà Nội.

Kính mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của Quý vị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trưởng ban tổ chức hội thảo.

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn