Thông báo tọa đàm khoa học của Viện ngày 02/7/2016 (thứ 7)

28/06/2016

Tọa đàm trình bày một số vấn đề liên quan đến đô thị và bảo tồn đô thị, các hướng hợp tác nghiên cứu.

Kính gửi: Các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 
Thực hiện kế hoạch khoa học của Viện, được sự chỉ đạo của Viện trưởng, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế xin trân trọng kính mời toàn thể cán bộ của Viện tham dự Tọa đàm Khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng.
 
Thời gian: 14hh00 ngày 02tháng 07 năm 2016 (thứ bảy)
 
Địa điểm: Phòng họp 3E, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 
 
Nội dung: Trình bày một số vấn đề liên quan đến đô thị và bảo tồn đô thị, các hướng hợp tác nghiên cứu.
 
Chủ trì: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn
 
Diễn giả:    -          Ông Martin Rama – World Bank Ấn Độ, Bangladesh và Sirilanca

                  -          Bà Danielle Labbé – Đại học Montreal, Canada.

 
Rất mong các cán bộ của Viện tham dự đầy đủ và đúng giờ. 
 
Thông báo này thay cho Giấy mời. 
 
Xin trân trọng kính báo./.
 
Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế