Tìm kiếm

Covid-19, Đại dịch và những vấn đề đặt ra đối với phát triển bền vững (Hội thảo khoa học) .- H.: Nxb. Khoa học xã hội, 2020; 456 tr. – 29cm.

01/12/2020

Sách có trong thư viện - Sẵn sàng phục vụ

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 456

 

 

        Covid-19 đã xuất hiện và lan rộng tới hơn 200 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới và từ một cú sốc y tế, đại dịch đã liên tiếp tạo ra những cú sốc về kinh tế, xã hội và môi trường trên toàn cầu. Có thể thấy, sự bùng phát và hậu quả của đại dịch lần này là chưa từng có. Sự tấn công tổng lực của đại dịch trên các khía cạnh của đời sống cho thấy một thế giới mà chúng ta đang sống còn mong manh và thiếu bền vững.

       Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững, Liên Hợp quốc đã khẳng định, thế giới không thể đạt được các mục tiêu đã đề ra vào năm 2030. Sự xuất hiện và lây lan của Covid-19 đã tác động tiêu cực tới việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững và đe dọa cả những thành tựu đã đạt được trên nhiều lĩnh vực. Đại dịch Covid-19 thậm chí làm kéo lùi nhiều năm tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên toàn cầu.

       Trong bối cảnh đó, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng tổ chức Hội thảo và xuất bản cuốn sách “Covid-19, đại dịch và những vấn đề đặt ra đối với phát triển bền vững” nhằm (i) Bàn về các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững trong bối cảnh các cú sốc, đặc biệt là đại dịch Covid-19 hiện nay; (ii) Phân tích những tác động của đại dịch Covid-19 đến các khía cạnh của phát triển bền vững ở Việt Nam; và (iii) Khuyến nghị một số giải pháp thực hiện phát triển bền vững tại Việt Nam hậu Covid-19.

      Nội dung cuốn sách tập hợp 49 bài viết của nhiều tác giả xoay quanh những nội dung chính như:

      - Những vấn đề lý thuyết về phát triển bền vững và việc ứng dụng các lý thuyết về phát triển bền vững trong bối cảnh các cú sốc như Covid-19;

      - Ứng phó của các quốc gia với Covid-19 trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững;

    - Những vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường nảy sinh liên quan đến phát triển bền vững trong bối cảnh đại dịch Covid-19, như: Tái cơ cấu kinh tế, tăng trưởng kinh tế, sử dụng và phân bổ nguồn lực, chuỗi cung ứng, thị trường; Lao động việc làm, bất bình đẳng và phúc lợi xã hội; Y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường; Tác động của Covid-19 đối với các ngành: Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch;

      - Các giải pháp phát triển bền vững trong bối cảnh các cú sốc như đại dịch, thảm họa, thiên tai.

       Với nội dung đa dạng và phong phú được trình bày trong cuốn sách dày 456 trang, trên khổ 29 cm, hy vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị đối với quý bạn đọc xa gần quan tâm đến nội dung đang là vấn đề nóng và quan tâm hiện nay. Đặc biệt, là vấn đề ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến quá trình phát triển bền vững, giúp các nhà nghiên cứu có cái nhìn khái quát, tổng thể và giúp cho việc đề xuất những khuyến nghị về chính sách, về cách thức giúp Việt Nam tận dụng được các cơ hội trong bối cảnh đầy thách thức của dịch bệnh để “đạt được một cách bền vững các mục tiêu phát triển bền vững” trong thời gian tới.

Chi tiết tham khảo tài liệu xin vui lòng liên hệ:

       Bộ phận Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

       Cán bộ phụ trách thư viện: Nguyễn Thị Đậm

       DĐ: 0986.534.092

Xin trân trọng giới thiệu!

 

Các sách khác: