Tìm kiếm

Giới thiệu sách: Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư (Sách chuyên khảo)

20/05/2022

Bộ phận Thư viện - Phòng Quản lý khoa học

FILE_20220720_162859_Tai_lieu_61_b07b4faad6.pdf

Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hiền

Mô tả sách: 187 tr. (16x24cm); Nhà xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội, 2021

C%C3%A1c%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20kinh%20t%E1%BA%BF.jpg

 

 

 

        Mục tiêu phát triển bền vững được thế giới nói chung và Việt Nam quan tâm và hướng đến trong những năm gần đây. Trong đó, vấn đề tiêu dùng là một trong những nòng cốt của mục tiêu này. Để thúc đẩy tiêu dùng bền vững cần có sự đóng góp của tất cả các chủ thể trong xã hội, trong đó tiêu dùng của dân cư cũng đóng một vai trò đặc biệt quan trọng.

Cùng với xu hướng thay đổi trong tiêu dùng của dân cư hiện nay. Điều không thể không xem xét đến đó chính là hành vi tiêu dùng của người dân. Trong Chương trình Phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030 (SDG) cũng đề ra mục tiêu số 12 về đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững. Đặc biệt, trong Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đề ra mục tiêu về thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên và năng lượng; tăng cường sử dụng các nguyên vật liệu, năng lượng tái tạo, sản phẩm thân thiện môi trường; giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải.

Để đạt được mục tiêu trên thì việc sử dụng các công cụ chính sách để điều tiết và định hướng là rất cần thiết và đã được áp dụng ở Việt Nam trong thời gian vừa qua, đặc biệt công cụ kinh tế thường được sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiệu quả của nó đem lại chưa được đánh giá cao và như mong đợi. Mặt khác, hiện nay cũng chưa có một nghiên cứu cụ thể nào và tổng hợp về các công cụ chính sách ảnh hưởng đến tiêu dùng bền vững của dân cư.

Xuất phát từ những vấn đề trên, Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách : Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư (Sách chuyên khảo) của TS. Lê Thị Thu Hiền – Cán bộ Nghiên cứu của Viện. Đây cũng là kết quả nghiên cứu mà tác giả lựa chọn làm đề tài nghiên cứu sinh của chính tác giả.

Ngoài phần lời nói đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, cuốn sách được cấu trúc thành bốn chương như sau:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Chương 2. Cơ sở khoa học về công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư

Chương 3. Thực trạng các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư

Chương 4. Quan điểm, giải pháp về công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư

Có thể nói, với bốn chương trong cuốn sách, công cụ kinh tế sẽ được xem xét bên cạnh các công cụ chính sách khác như công cụ hành chính, công cụ truyền thông để làm rõ được điểm mạnh , điểm yếu của các loại công cụ chính sách. Từ đó có căn cứ cho việc đề ra các giải pháp trong việc sử dụng chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của cư dân. Cùng với việc nghiên cứu các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững nói chung, tác giả cuốn sách tập trung nghiên cứu hai trường hợp cụ thể về chính sách hạn chế sử dụng túi ni lông và chính sách khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5. Bởi hai trường hợp này có liên quan trực tiếp tới những thách thức môi trường.

Thư viện xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới độc giả tham khảo. Thông tin chi tiết cuốn sách xin vui lòng liên hệ với bộ phận Thư viện theo số điện thoại: 0968.534.092 (Nguyễn Thị Đậm – Cán bộ thư viện) để được hỗ trợ.

Các sách khác: