Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam gửi Thư chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhân Ngày thành lập Đoàn

Nội dung thư xin xem file đính kèm


Nguồn: https//vass.gov.vn/tin-hoat-dong-doan-thanh-nien/Chu-tich-Vien-Han-lam-KHXH-Viet-Nam-750
Tags: Thư chúc mừng , Chủ tịch Viện Hàn lâm
Tin liên quan