• Lê Văn Hùng Tên cán bộ: Lê Văn Hùng
  Chức vụ: Phó Viện trưởng - Giao Phụ trách, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email:
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Đỗ Tá Khánh Tên cán bộ: Đỗ Tá Khánh
  Chức vụ: Phó Viện trưởng, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email:
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Nguyễn Đình Chúc Tên cán bộ: Nguyễn Đình Chúc
  Chức vụ: Giám độc Trung tâm,  Viện trưởng,  Tổng biên tập Tạp chí Phát triển bền vững Vùng, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: chucnd.irsd@vass.gov.vn
  Dân tộc: Hà Nội
  Quê quán: Hà Nội