Giới thiệu viện nghiên cứu Phát triển bền vững vùng

Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
Điện thoại cơ quan: (84 -24) 22423047
Fax: (84-24) 6.2730448
Thư điện tử:  
Website: http://irsd.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 6, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tin liên quan