GIẤY MỜI THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ “ĐỊA PHƯƠNG HÓA CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng (IRSD) – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế: Địa phương hóa các mục tiêu phát triển bền vững”. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, những người quan tâm đến lĩnh vực phát triển bền vững, chỉ số phát triển bền vững chia sẻ, thảo luận những phát hiện, kết quả nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm quốc tế và bài học rút ra cho Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cấp địa phương trên tất cả các khía cạnh: kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế.

Thời gian: 13h30, ngày 14 tháng 11 năm 2023 (thứ Ba).

Địa điểm: Hội trường 3C, tầng 3, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC

“Địa phương hóa các mục tiêu phát triển bền vững”

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

13:30 - 14:00

Đăng kí đại biểu

Ban Tổ chức

14:00 - 14:10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa.

Ban Tổ chức

14:10- 14:15

Phát biểu khai mạc, chào mừng

TS. Lê Văn Hùng, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

14:15- 14:25

Báo cáo đề dẫn hội thảo

Đại diện Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

14:25- 14:30

Chụp ảnh lưu niệm

 

14:30- 14:45

Lộ trình thống kê về SDG ở Ireland: cơ chế hợp tác; khía cạnh không gian địa lý của SDGs; hài hòa các chỉ số SDG toàn cầu và địa phương

TS. Mary Smyth, Cục Thống kê Trung ương, Ireland

14:45- 15:00

Địa phương hóa SDG ở Châu Á và Việt Nam

TS. Vũ Ngọc Anh, Giám đốc nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu Xã hội quốc gia, London, vương quốc Anh.

Tiến sĩ Graham Long, Giảng viên cao cấp, Trường Địa lý, Chính trị và Xã hội học, Đại học Newcastle, Vương quốc Anh

15:00- 15:30

Thảo luận

 

15:30- 15:45

Giải lao

 

15:45- 16:05

Địa phương hóa các mục tiêu phát triển bền vững: tư duy toàn cầu, hành động địa phương

TS. Bùi Quang Bình, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng.

16:05- 16:25

Quản trị xanh hướng tới phát triển bền vững tỉnh Bắc Ninh

TS. Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh

16:25- 16:45

Tổng quan về việc thực hiện các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

TS. Nguyễn Đình Khuyến, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ, Tổng cục Thống kê.

16:45- 17:15

Thảo luận

 

17:15- 17:20

Bế mạc Hội thảo

TS. Đỗ Tá Khánh, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

Xin trân trọng cảm ơn./.


Nguồn: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
Tin liên quan