• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng: Kết nạp đảng viên mới
Ngày 18 tháng 7 năm 2014, tại hội trường tầng 6, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng tổ chức Lễ kết nạp ...