• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chính sách tăng trưởng xanh ở một số nước ASEAN trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu 04/02/2016
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2015Số trang: 279Chủ biên: Nguyễn Huy Hoàng Chb.
Chủ tịch Bùi Nhật Quang tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN - ông Lim Sungnam
Từ khóa: Hợp tác quốc tế; Quan hệ quốc tế; ASEAN; Hàn Quốc