GIỚI THIỆU THƯ VIỆN VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG

1. Lịch sử Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
 Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng là bộ phận trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, có đối tượng phục vụ là cán bộ nghiên cứu của Viện, cán bộ nghiên cứu ngoài viện, giảng viên, sinh viên đại học và nghiên cứu sinh, các nhà hoạt động xã hội, các tổ chức và cá nhân dùng tin trong nước và quốc tế khi có nhu cầu...
 Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng được thành lập cùng với sự thành lập của Viện. Theo Quyết định số 236/QĐ-KHXH của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày 27 tháng 02 năm 2013 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, Thư viện Viện thực hiện chức năng và nhiệm vụ cụ thể.
 Hiện tại, thư viện được tổ chức thành 2 phòng gồm 01 phòng kho và 01 phòng làm việc của cán bộ thư viện và là nơi phục vụ bạn đọc với hệ thống máy tính được kết nối mạng và cài đặt phần mềm tìm kiếm tài liệu và thông tin.

2. Về vốn tài liệu trong Thư viện
 Cho đến nay, Thư viện có trên khoảng 4.000 đầu tài liệu in gồm: sách tham khảo, sách chuyên khảo, từ điển – bách khoa thư, sách ngoại văn và tư liệu… Bên cạnh đó, Thư viện đã và đang sưu tầm được trên 70 đầu tạp chí khác nhau với số lượng lên tới hàng nghìn bản. Về tài liệu số hóa hiện nay có 464 đầu tài liệu được lưu trữ trong 37 đĩa CD, con số này hàng năm vẫn được Thư viện tiếp tục thực hiện bổ sung nhằm tiến thới thư viện số phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin của thời đại công nghệ 4.0 trong tương lai.
 Về CSDL: Hiện tại Thư viện có trên 5.000 biểu ghi thư mục gồm sách, tư liệu, và bài trích tạp chí, bài trích hội thảo khoa học quốc tế và quốc gia được cán bộ Thư viện thực hiện hàng năm và đưa vào phần mềm tra cứu thông tin thông qua hai hệ thống tra cứu là CD/ISI (Phần mềm thư viện không nối mạng) và OPAC của Thư viện Khoa học xã hội trực tuyến tại địa chỉ Opac.issi.vass.gov.vn thông qua mạng internet.

3. Phương thức phục vụ và các loại hình dịch vụ Thư viện:
Phương thức phục vụ: Thư viện phục vụ tất cả các ngày trong tuần trong giờ hành chính (trừ các ngày lễ, nghỉ theo quy định của Nhà nước), với hai phương thức phục vụ chính:
 - Đọc tại chỗ: Hiện tại, Thư viện có 02 máy tính được lắp đặt phần mềm CSDL tra cứu về nguồn tài liệu của Thư viện để bạn đọc có thể trực tiếp tra cứu và mượn đọc tại chỗ với hệ thống bàn đọc và quạt, điện ánh sáng đầy đủ.
 - Mượn – trả tài liệu: Áp dụng đối với các bạn đọc trong viện và bạn đọc đã làm thẻ bạn đọc. Hoạt động này thực hiện theo nội quy, quy chế của Thư viện.
 

4. Các loại hình dịch vụ Thư viện:
  - Về hướng dẫn sử dụng Thư viện: Bạn đọc đến thư viện lần đầu sẽ được hướng dẫn đầy đủ, miễn phí về cách thức sử dụng thư viện cũng như tìm kiếm thông tin từ các cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế.
  - Dịch vụ làm thẻ bạn đọc. Thực hiện theo nội quy, quy chế của Thư viện, áp dụng các chế độ mượn, trả, xử phạt khi làm tài liệu hư hỏng hoặc mất….
  - Dịch vụ tìm kiếm thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu: Mọi đối tượng người dùng tin đều có thể sử dụng dịch vụ này sau khi đã thỏa thuận với thư viện về phương thức thanh toán cũng như hình thức, thời gian cung cấp thông tin thư mục, sao chụp tài liệu của thư viện qua thư điện tử.
  - Dịch vụ sao chụp, nhân bản tài liệu: Bạn đọc có nhu cầu có thể sao chụp (kể cả nhân bản) các tài liệu của thư viện tùy theo loại hình tài liệu và các quy định pháp lý khác liên quan đến bản quyền tác giả.
  - Dịch vụ sử dụng mạng wifi: Bạn đọc đến thư viện ngoài việc sử dụng các dịch vụ nêu trên còn có thể sử dụng dịch vụ mạng wifi miễn phí tại Viện.

  • Liên hệ trực tiếp với Thư viện để được phục vụ tốt nhất:
  • Thư viện Viên: Nguyễn Thị Đậm - DĐ: 0985.534.092 - Email: dam.sdin@gmail.com

Nguồn: irsd.vass.gov.vn
Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
Tags: Giới thiệu Thư viện , hoạt động thư viện , nguồn tài nguyên
Tin liên quan