Cán bộ Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng tham gia khóa bồi dưỡng đối ngoại do Học viện Ngoại giao tổ chức

          Khóa bồi dưỡng được triển khai trong khuôn khổ Đề án “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình bồi dưỡng được thiết kế nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của các Bộ, ngành. Khóa bồi dưỡng với gần 100 học viên đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam…

PGS.TS. Đặng Đình Quý, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Đại sứ, Trưởng phí đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và tập thể lớp

       Tham gia chia sẻ tại các chuyên đề là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong công tác đối ngoại, gồm có TS. Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao; TS. Nguyễn Đăng Trung, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao, TS. Lại Thái Bình, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao;   PGS.TS. Đặng Đình Quý, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Đại sứ, Trưởng phí đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc; TS. Chu Thanh Hương, Phó Trưởng phòng Giảm nhẹ phát thả khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi Trường.  

        Các học viên đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc và tích cực trao đổi với các diễn giả trong khuôn khổ các chuyên đề như cập nhật tình hình quốc tế, khu vực và các vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII theo tinh thần Nghị quyết 34/NQ-BCT; Triển khai Chỉ thị 15 của Ban bí thư về Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước; Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới; Công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định trên Biển Đông; Cập nhật tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề đặt ra trong triển khai đường lối đối ngoại; Nâng cao hiệu quả phân tích, đánh giá tình hình, tham mưu, đề xuất chủ trương các vấn đề đối ngoại tại các văn phòng; Tiến trình thực hiện các cam kết về phát thải ròng của Việt Nam: Thách thức và giải pháp.

TS. Nguyễn Đăng Trung, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao chia sẻ, trao đổi và hỏi đáp

       Chương trình bồi dưỡng kết thúc tốt đẹp, ý kiến phản hồi của học viên sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng rất tích cực. Học viên đánh giá cao về nội dung chương trình, đội ngũ giảng viên, công tác tổ chức khóa bồi dưỡng.

       Thông qua khóa học đã giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết về các vấn đề quốc tế, đối ngoại, chính trị, kinh tế-xã hội; từ đó sẽ giúp các học viên có thể đóng góp tích cực, hiệu quả hơn trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của các Bộ/ngành. 

PGS.TS. Đặng Đình Quý, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Đại sứ, Trưởng phí đoàn đại diện thường trực Việt Nam

tại Liên Hợp Quốc chia sẻ, trao đổi và hỏi đáp.

TS. Chu Thanh Hương, Phó Trưởng phòng Giảm nhẹ phát thả khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn,

Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi Trường chia sẻ, trao đổi và hỏi đáp.

Toàn cảnh khóa bồi dưỡng kiến thức đối ngoại, hội nhập quốc tế

Học viên đưa ra câu hỏi thảo luận

ThS. Nguyễn Hồng Anh – Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng


Nguồn: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
Tác giả: ThS. Nguyễn Hồng Anh – Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
Tin liên quan