Thư mời viết bài Hội thảo khoa học của Viện Nghiên cứu Con người

Hội thảo khoa học 1: Bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”  (giấy mời đính kèm) với kế hoạch dự kiến như sau:

Thời gian nhận đăng ký tên bài viết, tóm tắt kèm từ khóa: trước 30/7/2022

Thời gian nhận báo cáo toàn văn: trước 30/8/2022

Thời gian tổ chức hội thảo: tháng 9/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội

Hội thảo khoa học 2: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao động: thực trạng và thách thức đối với nguồn nhân lực hiện nay (giấy mời đính kèm) với kế hoạch dự kiến như sau:

Thời gian nhận đăng ký tên bài viết, tóm tắt kèm từ khóa: trước 30/8/2022

Thời gian nhận báo cáo toàn văn:  trước 30/9/2022

Thời gian tổ chức hội thảo: dự kiến 5/10/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội

 

Địa chỉ liên hệ, gửi bài

Đăng ký và bài viết xin được gửi về Ban Tổ chức hội thảo qua địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học, Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội.

Địa chỉ email: qlkh_ihs@yahoo.com.vn

Thông tin liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Huệ, số điện thoại: 0979.122.695

 

        Trân trọng thông báo!


Nguồn: Phòng Quản lý khoa học - Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
Tags: Thư mời , Viết bài , Hội thảo khoa học
Tin liên quan